Tietosuoja- ja rekisteriseloste

(päivitetty 7.6.2020)

1. Rekisterinpitäjä

Karelia Data
Miia Lähteenmäki
p. 045 350 5202
info@kareliadata.fi
Y-tunnus: 2188494-1

2. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Kerään henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista ja markkinointia varten. 

3. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä yhteyshenkilöiden henkilökohtaisia tietoja, jos ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta tai identtisiä yrityksen tietojen kanssa.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Matkapuhelinnumero
 • Lankapuhelinnumero (työ)
 • Sähköpostiosoite (työ)
 • Kieli
 • Tehtävä ja/tai asema yrityksessä
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot.
 • Tietoa tulevista tapahtumista (palaverien ja kokouksien ajankohdat sekä paikat)
 • Historiatietoa menneistä tapahtumista (yhteydenotto-, tarjous-, palaveri- ja kokoustietoa)

4. Tietojen luovutus

Karelia Data voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa (vain välttämättömät tiedot):

 • palvelun toimittajalle, mikäli varaan puolestasi kolmannen osapuolen palveluja (kuten palvelintila tai domain) 
 • tilitoimistoni (vain laskutustiedot).

5. Tietojen säilytysaika

Tietosuoja-asetuksessa ei ole määritelty tarkkoja henkilötietojen säilytysaikoja. Henkilötietoja saa säilyttää vain niin kauan, kun ne ovat tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Rekisterinpitäjän on esimerkiksi arvioitava ja pystyttävä perustelemaan, kuinka kauan asiakastietojen säilyttäminen on tarpeen sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne tulee anonymisoida tai poistaa. Säilytysaikaan voi vaikuttaa esimerkiksi asiakkaan reklamaatiomahdollisuus. 

Karelia Data säilyttää henkilötietoja asiakkuuden päättymisen jälkeen kuusi (6) kuukautta mahdollisen asiakassuhteen uudelleen aktivoitumisen (esim. reklamaatio, palaute, tms.) vuoksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan.

5. Sinun oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada tarkastaa tietonsa
 • rajoittaa tietoja
 • pyytää oikaisua tietoihin
 • pyytää tietojen poistamista 

Pyynnön voi tehdä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Yhteystiedot löytyvät kohdasta 1.

6. Evästeet

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Karelia Data verkkopalvelu käyttää evästeitä ja kolmansien osapuolien (Google Analytics) evästeitä parantamaan palvelun käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä. Näiden tietojen perusteella tuoteaan uutta mielenkiintoista sisältöä. Evästeiden avulla ei tunnisteta yksittäistä käyttäjää.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä. 

Sivuilla voi olla upotettua sisältöä, kuten minun YouTube, Facebook- ja Instagram-sivujeni sisältöä. Tällaisen sisällön avaaminen on sama asia kuin se, että kävisit kyseisellä sivustolla. Nämä kolmannen osapuolen sivustot voivat kerätä tietoa ja käyttää omia evästeitään omien ehtojensa mukaisesti.